กล่องเกเบี้ยน 10X12, 10X13

เกเบี้ยน แมทเทรส 10x12 1x2x1 1x1x1

ข้อมูลทั่วไป

กล่อง Gabion มีลักษณะกล่องที่มีความยืดหยุ่นได้ ทำจากลวดตาข่ายถักรูปหกเหลี่ยมที่ขึ้นรูปทรงเป็นกล่อง ขนาดตามความต้องการที่ระบุไว้ในแบบ, รายการประกอบแบบ หรือใน BOQ

รูปแบบของกล่อง Gabion มีลักษณะการประกอบกล่องโดยการพับขึ้นรูปกล่องจากวัสดุชิ้นเดียวโดยไม่มีรอยต่อบริเวณจุดพับด้านก้นกล่องและฝาปิดกล่อง ดังแสดงในรูป

ขนาดตาข่าย 10 เซนติเมตร
ความยาว (L)
1 เมตร ถึง 6 เมตร
ความกว้าง (W)
1 เมตร ถึง 2 เมตร
ความสูง (H)
0.5 เมตรและ 1 เมตร
แผ่นกั้น
(Diaphragm)
ทุกๆ 1 เมตร

คุณลักษณะกล่องเกเบี้ยน

ช่องตาข่าย (Mesh)

ช่องตาข่ายจะมีลักษณะเป็นหกเหลี่ยม พันเกลียวเป็นคู่ๆ 3 เกลียว (ปกติเรียกว่าเกลียว 2 ชั้น) สำหรับกล่อง Gabion นั้น ลวดตาข่ายจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางดังแสดงในตารางขนาดของช่องตาข่ายสำหรับกล่อง Gabion ใช้ขนาดโดยประมาณ 10×12 ซม. โดยความกว้างของกล่อง Gabion จะวัดได้จากศูนย์กลางถึงศูนย์กลางของเกลียว

คุณสมบัติของลวดเหล็กตาข่าย

 • ลวดโครง ( Selvedge Wlre ) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 มม. และชุบสังกะสีปริมาณไม่น้อยกว่า 280-300 ก/ตร.ม.
 • ลวดถัก ( Mesh Wlre ) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.7 มม. และชุบสังกะสีปริมาณไม่น้อยกว่า 280-300 ก/ตร.ม.
 • ลวดพัน ( Leclng Wlre ) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.2 มม. และชุบสังกะสีปริมาณไม่น้อยกว่า 280-300ก/ตร.ม.
 • ลวดตาข่าย ลวดโครงและลวดพัน สามารถทนแรงดึง ( Tenslle Strength) ได้สูงสุดถึง 350 -550 นิวตัน/ตร.มม.
  ( มอก.7-2532) และมีการยืดหดตัวจากการทดสอบแรงดึงลวดตัวอย่างยาว 30 ซม.ไม่น้อยกว่า 12%
ขนาดช่องตาข่าย
กว้าง x ยาว (เซนติเมตร) +/- คลาดเคลื่อน
10X12 ± 5%
ขนาดลวดและการเคลือบสังกะสี
ประเภทเส้นลวด
ขนาดลวด
(มิลลิเมตร)
การเคลือบสังกะสี
(กรัม/ตารางเมตร)
ลวดโครงตาข่าย
3.5,3.9
300
ลวดตาข่าย
2.7
300
ลวดพันกล่อง
2.2
300

คุณสมบัติของกล่องเกเบี้ยน

ผลิตด้วยลวดเหล็กชุบสังกะสีที่มีความหนาของซิงค์ตามที่ส่วนราชการกำหนดมาตราฐานไว้ ซึ่งสามารถทนต่อสภาพภูมิอากาศ การกัดกร่อนและต้านทานแรงดึงสูง อีกทั้งยังกลมกลืนกับธรรมชาติไม่ทำให้ระบบนิเวศน์และสภาพภูมิศาสตร์เสียหาย ขนาดลวดโครงที่ใช้ มีลวดโครงหุ้มด้วย PVC ลวดโครงขนาด 3.9,3.5 mm.ลวดถัก 2.7 mm.และลวดพันกล่อง 2.2 mm. ขนาดของช่องตาข่าย (8×10), (10×12) ซม. นำมาบิดถักพันเกลียวเป็นคู่ๆละ 3 เกลียว(ปกติเรียกเกลียว 2 ชั้น)เป็นช่องตาข่ายรูปหกเหลี่ยม ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย จากนั้นนำมาพับขึ้นรูปเป็นกล่องสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ โดยที่ฝาปิดจะแยกจากตัวกล่อง ขนาดความกว้างของกล่อง 1-2 เมตร ความยาวตามความต้องการ ซึ่งตามขนาดปกติทั่วไป จะประมาณไม่เกิน 3 เมตร นำมาเรียงใส่หินขนาดใหญ่ที่มีความหนาแน่นของมวลหินตามสเปคของหน่วยงานราชการ

ขนาดของกล่องเกเบี้ยน (ขนาดตา 10×12, 10×13 ซม.)
กว้าง x ยาว x สูง (เมตร)
น้ำหนัก / กล่อง
(กิโลกรัม-โดยประมาณ)
1 X 1 X 0.5
6.20
1 X 1 X 1
8.60
1 X 2 X 0.5
11.1
1 X 2 X 1
14.90
1 X 3 X 1
1 X 4 X 0.5
1 X 4 X 1

กล่องเกเบี้ยน 8X10, 8X12

ข้อมูลทั่วไป

กล่อง Gabion มีลักษณะกล่องที่มีความยืดหยุ่นได้ ทำจากลวดตาข่ายถักรูปหกเหลี่ยมที่ขึ้นรูปทรงเป็นกล่อง ขนาดตามความต้องการที่ระบุไว้ในแบบ, รายการประกอบแบบ หรือใน BOQ

รูปแบบของกล่อง Gabion มีลักษณะการประกอบกล่องโดยการพับขึ้นรูปกล่องจากวัสดุชิ้นเดียวโดยไม่มีรอยต่อบริเวณจุดพับด้านก้นกล่องและฝาปิดกล่อง ดังแสดงในรูป

ขนาดตาข่าย 8 เซนติเมตร
ความยาว (L)
1 เมตร ถึง 6 เมตร
ความกว้าง (W)
1 เมตร ถึง 2 เมตร
ความสูง (H)
0.5 เมตรและ 1 เมตร
แผ่นกั้น
(Diaphragm)
ทุกๆ 1 เมตร

คุณลักษณะกล่องเกเบี้ยน

ช่องตาข่าย (Mesh)

ช่องตาข่ายจะมีลักษณะเป็นหกเหลี่ยม พันเกลียวเป็นคู่ๆ 3 เกลียว (ปกติเรียกว่าเกลียว 2 ชั้น) สำหรับกล่อง Gabion นั้น ลวดตาข่ายจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางดังแสดงในตารางขนาดของช่องตาข่ายสำหรับกล่อง Gabion ใช้ขนาดโดยประมาณ 8×10 ซม. โดยความกว้างของกล่อง Gabion จะวัดได้จากศูนย์กลางถึงศูนย์กลางของเกลียว

คุณสมบัติของลวดเหล็กตาข่าย

 • ลวดโครง ( Selvedge Wlre ) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 มม. และชุบสังกะสีปริมาณไม่น้อยกว่า 280-300 ก/ตร.ม.
 • ลวดถัก ( Mesh Wlre ) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.7 มม. และชุบสังกะสีปริมาณไม่น้อยกว่า 280-300 ก/ตร.ม.
 • ลวดพัน ( Leclng Wlre ) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.2 มม. และชุบสังกะสีปริมาณไม่น้อยกว่า 280-300ก/ตร.ม.
 • ลวดตาข่าย ลวดโครงและลวดพัน สามารถทนแรงดึง ( Tenslle Strength) ได้สูงสุดถึง 350 -550 นิวตัน/ตร.มม.
  ( มอก.7-2532) และมีการยืดหดตัวจากการทดสอบแรงดึงลวดตัวอย่างยาว 30 ซม.ไม่น้อยกว่า 12%
ขนาดช่องตาข่าย
กว้าง x ยาว (เซนติเมตร) +/- คลาดเคลื่อน
8X10 ± 5%
ขนาดลวดและการเคลือบสังกะสี
ประเภทเส้นลวด
ขนาดลวด
(มิลลิเมตร)
การเคลือบสังกะสี
(กรัม/ตารางเมตร)
ลวดโครงตาข่าย
3.5,3.9
300
ลวดตาข่าย
2.7
300
ลวดพันกล่อง
2.2
300

คุณสมบัติของกล่องเกเบี้ยน

ผลิตด้วยลวดเหล็กชุบสังกะสีที่มีความหนาของซิงค์ตามที่ส่วนราชการกำหนดมาตราฐานไว้ ซึ่งสามารถทนต่อสภาพภูมิอากาศ การกัดกร่อนและต้านทานแรงดึงสูง อีกทั้งยังกลมกลืนกับธรรมชาติไม่ทำให้ระบบนิเวศน์และสภาพภูมิศาสตร์เสียหาย ขนาดลวดโครงที่ใช้ มีลวดโครงหุ้มด้วย PVC ลวดโครงขนาด 3.9,3.5 mm.ลวดถัก 2.7 mm.และลวดพันกล่อง 2.2 mm. ขนาดของช่องตาข่าย (8×10), (10×12) ซม. นำมาบิดถักพันเกลียวเป็นคู่ๆละ 3 เกลียว(ปกติเรียกเกลียว 2 ชั้น)เป็นช่องตาข่ายรูปหกเหลี่ยม ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย จากนั้นนำมาพับขึ้นรูปเป็นกล่องสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ โดยที่ฝาปิดจะแยกจากตัวกล่อง ขนาดความกว้างของกล่อง 1-2 เมตร ความยาวตามความต้องการ ซึ่งตามขนาดปกติทั่วไป จะประมาณไม่เกิน 3 เมตร นำมาเรียงใส่หินขนาดใหญ่ที่มีความหนาแน่นของมวลหินตามสเปคของหน่วยงานราชการ

ขนาดของกล่องเกเบี้ยน (ขนาดตา 8×10, 8×12 ซม.)
กว้าง x ยาว x สูง (เมตร)
น้ำหนัก / กล่อง
(กิโลกรัม-โดยประมาณ)
1 X 1 X 0.5
7.10
1 X 1 X 1
10.00
1 X 2 X 0.5
12.80
1 X 2 X 1
17.50
1 X 3 X 1
1 X 4 X 0.5
1 X 4 X 1

เกเบี้ยน แมทเทรส 6X8

เกเบี้ยน แมทเทรส 6X8 2x6x0.3

ข้อมูลทั่วไป

กล่อง Mattress ลักษณะกล่องมีความยืดหยุ่น ทำจากลวดตาข่ายที่ขึ้นรูปทรงเป็นกล่อง ขนาด 6.0 x 2.0 ม. หรือขนาดตามต้องการที่ระบุไว้ในแบบ, รายการประกอบแบบ หรือใน BOQ ซึ่งขั้นตอนการผลิตได้มาตราฐาน ISO 9001 กล่อง Mattress จะแบ่งเป็นกล่องย่อย โดยแผ่นกั้นขวางตามแนวกว้างของกล่อง (Diaphragm wall) ซึ่งแผ่นกั้นจะห่างกันไม่เกิน 1.0 ม. หรือตามที่ระบุใน BOQ หรือแบบก่อสร้าง แผ่นกั้นด้านนอกจะมี 2 ด้าน คือด้านกว้าง และด้านยาว โดยโรงงานจะผลิตแผ่นกั้นด้านนอกนี้ติดมาเป็นชิ้นเดียวกับฐานตามความสูงของกล่องที่ต้องการ (เช่น 0.17 ม., 0.23 ม. และ 0.30 ม. เป็นต้น ความแข็งแรงแต่ละแผ่นกั้นจะกำหนดโดยลวดที่ผูกยึดแผ่นกั้นไว้กับแผ่นฐาน โดยทั่วไปจะพันเกลียวอย่างน้อย 4 ตำแหน่งวางห่างๆกัน ตามความยาวของแผ่นกั้น ลวดที่ใช้ในการพันเกลียวต้องได้มาตราฐานตามข้อกำหนดที่สามารถนำมาใช้งานร่วมกับกล่อง Mattress ได้

ขนาดตาข่าย 6 เซนติเมตร
ความยาว (L)
1 เมตร ถึง 6 เมตร
ความกว้าง (W)
2 เมตร
ความสูง (H)
0.17 เมตร, 0.23 เมตร และ 0.30 เมตร
แผ่นกั้น
(Diaphragm)
ทุกๆ 1 เมตร

คุณสมบัติของกล่องแมสเทรส

ช่องตาข่าย (Mesh)

ช่องตาข่ายจะมีลักษณะเป็นช่องหกเหลี่ยม พันเกลียวเป็นคู่ๆ 3 เกลียว (ปกติเรียกว่าเกลียว 2 ชั้น) สำหรับกล่อง Mattress นั้น ลวดตาข่ายจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางดังแสดงในตารางขนาดของช่องตาข่ายสำหรับกล่อง Mattress จะเป็นช่องตาข่ายกว้าง 6 ซม. โดยความกว้างของกล่อง Mattress จะวัดได้จากศูนย์กลางของเกลียว

คุณสมบัติของลวดเหล็กตาข่าย

 • ลวดโครง ( Selvedge Wlre ) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.7 มม. และชุบสังกะสีปริมาณไม่น้อยกว่า 260 ก/ตร.ม.
 • ลวดถัก ( Mesh Wlre ) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.2 มม. และชุบสังกะสีปริมาณไม่น้อยกว่า 240 ก/ตร.ม.
 • ลวดพัน ( Leclng Wlre ) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.2 มม. และชุบสังกะสีปริมาณไม่น้อยกว่า 240 ก/ตร.ม.
ขนาดช่องตาข่าย
กว้าง x ยาว (เซนติเมตร) +/- คลาดเคลื่อน
6X8 ± 5%
ขนาดของกล่องแมสเทรส (ขนาดตา 6×8 ซม.)
กว้าง x ยาว x สูง (เมตร)
น้ำหนัก / กล่อง
(กิโลกรัม-โดยประมาณ)
1 X 2 X 0.3
8.70
2 X 3 X 0.3
22.05
2 X 4 X 0.3
28.60
2 X 6 X 0.3
42.62

มาตรฐานของลวดตาข่าย

 • 1. กำลังรับแรงดึง (Tensile Strength) ลวดตาข่ายกล่อง Mattress จะต้องมีกำลังรับแรงดึงระหว่าง 38-55 กก.ต่อตารางมิลิเมตร (kg/mm.²) ตามมาตรฐาน BS 1052/1980 หรือ ASTM E-8

 • 2. ปริมาณการเคลือบสังกะสี (Zinc coating) ปริมาณสังกะสีที่เคลือบอยู่ที่ลวดตาข่ายที่น้อยที่สุดที่ยอมรับได้จะเป็นไปตามมาตราฐาน BS443/1982 หรือ ASTM A90/A 90m. – 95a

ภาพสินค้าเกเบี้ยน