ผอ.สำนักฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ พาเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาการผลิตกล่องเกเบี้ยน

 

คณะดูงานจากกรมทรัพยากรน้ำ ภาก9

คณะดูงานจากกรมทรัพยากรน้ำ ภาก9

คณะดูงานจากกรมทรัพยากรน้ำ ภาก9

คณะดูงานจากกรมทรัพยากรน้ำ ภาก9

คณะดูงานจากกรมทรัพยากรน้ำ ภาก9

คณะดูงานจากกรมทรัพยากรน้ำ ภาก9

คณะดูงานจากกรมทรัพยากรน้ำ ภาก9

คณะดูงานจากกรมทรัพยากรน้ำ ภาก9

คณะดูงานจากกรมทรัพยากรน้ำ ภาก9

คณะดูงานจากกรมทรัพยากรน้ำ ภาก9